اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتبانی

مشکلات مربوط به هاست و دامنه

 فروش

مشکلات مربوط به مالی و خرید سرویس ها

 پنل sms

مشکلات مربوط به پنل پیامک و نمایندگان

 نمایندگان

مشکلات نمایندگان فروش