میزبانی وب - 50 MB

هاست لینوکس اشتراکی • فضای دیسک 50 مگابایت

 • هاردهای پر سرعت SSD

 • وب سرور قدرتمند LiteSpeed

 • بک آپ گیری روزانه

 • آپ تایم بالای سرور


میزبانی وب - 100 MB

هاست لینوکس اشنراکی • فضای دیسک 100 مگابایت

 • هاردهای پر سرعت SSD

 • وب سرور قدرتمند LiteSpeed

 • بک آپ گیری روزانه

 • آپ تایم بالای سرور


میزبانی وب لینوکس ایران - 500 MB

هاست لینوکس اشتراکی • فضای دیسک 500 مگابایت

 • هاردهای پر سرعت SSD

 • وب سرور قدرتمند LiteSpeed

 • بک آپ گیری روزانه

 • آپ تایم بالای سرور


میزبانی وب لینوکس ایران - 1000 MB

هاست لینوکس اشتراکی • فضای دیسک 1000 مگابایت

 • هاردهای پر سرعت SSD

 • وب سرور قدرتمند LiteSpeed

 • بک آپ گیری روزانه

 • آپ تایم بالای سرور


میزبانی وب لینوکس ایران - 2000 MB

هاست لینوکس اشتراکی • فضای دیسک 2000 مگابایت

 • هاردهای پر سرعت SSD

 • وب سرور قدرتمند LiteSpeed

 • بک آپ گیری روزانه

 • آپ تایم بالای سرور


میزبانی وب لینوکس ایران - 5000 MB

هاست لینوکس اشتراکی • فضای دیسک 5000 مگابایت

 • هاردهای پر سرعت SSD

 • وب سرور قدرتمند LiteSpeed

 • بک آپ گیری روزانه

 • آپ تایم بالای سرور


میزبانی وب لینوکس ایران - 10000 MB

هاست لینوکس اشتراکی • فضای دیسک 10000 مگابایت

 • هاردهای پر سرعت SSD

 • وب سرور قدرتمند LiteSpeed

 • بک آپ گیری روزانه

 • آپ تایم بالای سرور


میزبانی وب لینوکس ایران - 20000 MB

هاست لینوکس اشتراکی • فضای دیسک 20000 مگابایت

 • هاردهای پر سرعت SSD

 • وب سرور قدرتمند LiteSpeed

 • بک آپ گیری روزانه

 • آپ تایم بالای سرور


میزبانی وب لینوکس ایران - Unlimited

هاست لینوکس اشتراکی • فضای دیسک نامحدود

 • هاردهای پر سرعت SSD

 • وب سرور قدرتمند LiteSpeed

 • بک آپ گیری روزانه

 • آپ تایم بالای سرور