تبلیغ در گوگل پلن 1

20 دلاری 72 درهم

 • متوسط تعداد ورود کاربر؟ 2000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر؟ 400
 • حداکثر کلید واژه؟ نامحدود
 • هزینه کلیک؟ حداقل 1 سنت
 • کنترل پنل اختصاصی؟ پشتیبانی می شود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل؟ خیر
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ؟ بله
 • دریافت گزارش لحظه ای؟ پشتیبانی می شود
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل؟ پشتیبانی می شود
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه؟ بله
 • مشاوره SEO رایگان؟ بله
 • استفاده از اکانت های دارای History ؟ بله
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...؟ بله
 • تبلیغات موبایل؟ بله
 • نمایش؟ رایگان
 • گوگل فارسی؟ رایگان
 • مدت نمایش؟ نامحدود
 • اعتبار؟ 20 دلار 72 درهم

 • توجه
  حداکثر مهلت فعالسازی تبلیغ و ارسال فایل پس از پرداخت ، 3 روز می باشد. در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سرویس ، تفاوت قیمت سرویس از کاربر دریافت می گردد. این مورد در موارد درخواست توقف تبلیغ بیش از یک هفته نیز صادق می باشد.
 • توجه
  در صورت نوسان قیمت دلار ، ما به التفاوت سرویس با توجه به قیمت روز دلار محاسبه خواهد شد.
 • توجه
  جهت تهیه اکانت اختصاصی تبلیغات در گوگل (Google Adwords) به صفحه اکانت اختصاصی Google Adwords مراجعه نمایید.
 • توجه
  تبلیغات در گوگل با دامنه ir. امکان پذیر نمی باشد؛ جهت ارائه تبلیغات دامنه خود را روی دامنه دیگری مثل com. پارک نمایید (ریدایرکت مورد قبول گوگل نمی باشد).
 • توجه
  حداقل هزینه قابل قبول برای هر کلیک در گوگل 1 سنت می باشد اما معمولا گوگل بر اساس نوع کلمه کلیدی و شرایط سایت و میزان رقابت هزینه های بالاتری برای کلیک درخواست می نماید که این میزان بعدا توسط گوگل به کاربر اعلام خواهد شد و در آن حالت از حداکثر میزان ورود کاسته می شود..

 • تبلیغ در گوگل پلن 2

  30 دلاری 108 درهم

 • متوسط تعداد ورود کاربر؟ 3000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر؟ 600
 • حداکثر کلید واژه؟ نامحدود
 • هزینه کلیک؟ حداقل 1 سنت
 • کنترل پنل اختصاصی؟ پشتیبانی می شود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل؟ خیر
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ؟ بله
 • دریافت گزارش لحظه ای؟ پشتیبانی می شود
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل؟ پشتیبانی می شود
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه؟ بله
 • مشاوره SEO رایگان؟ بله
 • استفاده از اکانت های دارای History ؟ بله
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...؟ بله
 • تبلیغات موبایل؟ بله
 • نمایش؟ رایگان
 • گوگل فارسی؟ رایگان
 • مدت نمایش؟ نامحدود
 • اعتبار؟ 30 دلار 108 درهم

 • توجه
  حداکثر مهلت فعالسازی تبلیغ و ارسال فایل پس از پرداخت ، 3 روز می باشد. در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سرویس ، تفاوت قیمت سرویس از کاربر دریافت می گردد. این مورد در موارد درخواست توقف تبلیغ بیش از یک هفته نیز صادق می باشد.
 • توجه
  در صورت نوسان قیمت دلار ، ما به التفاوت سرویس با توجه به قیمت روز دلار محاسبه خواهد شد.
 • توجه
  جهت تهیه اکانت اختصاصی تبلیغات در گوگل (Google Adwords) به صفحه اکانت اختصاصی Google Adwords مراجعه نمایید.
 • توجه
  تبلیغات در گوگل با دامنه ir. امکان پذیر نمی باشد؛ جهت ارائه تبلیغات دامنه خود را روی دامنه دیگری مثل com. پارک نمایید (ریدایرکت مورد قبول گوگل نمی باشد).
 • توجه
  حداقل هزینه قابل قبول برای هر کلیک در گوگل 1 سنت می باشد اما معمولا گوگل بر اساس نوع کلمه کلیدی و شرایط سایت و میزان رقابت هزینه های بالاتری برای کلیک درخواست می نماید که این میزان بعدا توسط گوگل به کاربر اعلام خواهد شد و در آن حالت از حداکثر میزان ورود کاسته می شود..

 • تبلیغ در گوگل پلن 3

  50 دلاری 180 درهم

 • متوسط تعداد ورود کاربر؟ 5000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر؟ 1000
 • حداکثر کلید واژه؟ نامحدود
 • هزینه کلیک؟ حداقل 1 سنت
 • کنترل پنل اختصاصی؟ پشتیبانی می شود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل؟ خیر
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ؟ بله
 • دریافت گزارش لحظه ای؟ پشتیبانی می شود
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل؟ پشتیبانی می شود
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه؟ بله
 • مشاوره SEO رایگان؟ بله
 • استفاده از اکانت های دارای History ؟ بله
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...؟ بله
 • تبلیغات موبایل؟ بله
 • نمایش؟ رایگان
 • گوگل فارسی؟ رایگان
 • مدت نمایش؟ نامحدود
 • اعتبار؟ 50 دلار 180 درهم

 • توجه
  حداکثر مهلت فعالسازی تبلیغ و ارسال فایل پس از پرداخت ، 3 روز می باشد. در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سرویس ، تفاوت قیمت سرویس از کاربر دریافت می گردد. این مورد در موارد درخواست توقف تبلیغ بیش از یک هفته نیز صادق می باشد.
 • توجه
  در صورت نوسان قیمت دلار ، ما به التفاوت سرویس با توجه به قیمت روز دلار محاسبه خواهد شد.
 • توجه
  جهت تهیه اکانت اختصاصی تبلیغات در گوگل (Google Adwords) به صفحه اکانت اختصاصی Google Adwords مراجعه نمایید.
 • توجه
  تبلیغات در گوگل با دامنه ir. امکان پذیر نمی باشد؛ جهت ارائه تبلیغات دامنه خود را روی دامنه دیگری مثل com. پارک نمایید (ریدایرکت مورد قبول گوگل نمی باشد).
 • توجه
  حداقل هزینه قابل قبول برای هر کلیک در گوگل 1 سنت می باشد اما معمولا گوگل بر اساس نوع کلمه کلیدی و شرایط سایت و میزان رقابت هزینه های بالاتری برای کلیک درخواست می نماید که این میزان بعدا توسط گوگل به کاربر اعلام خواهد شد و در آن حالت از حداکثر میزان ورود کاسته می شود..

 • تبلیغ در گوگل پلن 4

  100 دلاری 360 درهم

 • متوسط تعداد ورود کاربر؟ 10000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر؟ 2000
 • حداکثر کلید واژه؟ نامحدود
 • هزینه کلیک؟ حداقل 1 سنت
 • کنترل پنل اختصاصی؟ پشتیبانی می شود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل؟ خیر
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ؟ بله
 • دریافت گزارش لحظه ای؟ پشتیبانی می شود
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل؟ پشتیبانی می شود
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه؟ بله
 • مشاوره SEO رایگان؟ بله
 • استفاده از اکانت های دارای History ؟ بله
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...؟ بله
 • تبلیغات موبایل؟ بله
 • نمایش؟ رایگان
 • گوگل فارسی؟ رایگان
 • مدت نمایش؟ نامحدود
 • اعتبار؟ 100 دلار 360 درهم

 • توجه
  حداکثر مهلت فعالسازی تبلیغ و ارسال فایل پس از پرداخت ، 3 روز می باشد. در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سرویس ، تفاوت قیمت سرویس از کاربر دریافت می گردد. این مورد در موارد درخواست توقف تبلیغ بیش از یک هفته نیز صادق می باشد.
 • توجه
  در صورت نوسان قیمت دلار ، ما به التفاوت سرویس با توجه به قیمت روز دلار محاسبه خواهد شد.
 • توجه
  جهت تهیه اکانت اختصاصی تبلیغات در گوگل (Google Adwords) به صفحه اکانت اختصاصی Google Adwords مراجعه نمایید.
 • توجه
  تبلیغات در گوگل با دامنه ir. امکان پذیر نمی باشد؛ جهت ارائه تبلیغات دامنه خود را روی دامنه دیگری مثل com. پارک نمایید (ریدایرکت مورد قبول گوگل نمی باشد).
 • توجه
  حداقل هزینه قابل قبول برای هر کلیک در گوگل 1 سنت می باشد اما معمولا گوگل بر اساس نوع کلمه کلیدی و شرایط سایت و میزان رقابت هزینه های بالاتری برای کلیک درخواست می نماید که این میزان بعدا توسط گوگل به کاربر اعلام خواهد شد و در آن حالت از حداکثر میزان ورود کاسته می شود..

 • تبلیغ در گوگل پلن 5

  200 دلاری 720 درهم

 • متوسط تعداد ورود کاربر؟ 20000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر؟ 5000
 • حداکثر کلید واژه؟ نامحدود
 • هزینه کلیک؟ حداقل 1 سنت
 • کنترل پنل اختصاصی؟ پشتیبانی می شود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل؟ بله
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ؟ بله
 • دریافت گزارش لحظه ای؟ پشتیبانی می شود
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل؟ پشتیبانی می شود
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه؟ بله
 • مشاوره SEO رایگان؟ بله
 • استفاده از اکانت های دارای History ؟ بله
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...؟ بله
 • تبلیغات موبایل؟ بله
 • نمایش؟ رایگان
 • گوگل فارسی؟ رایگان
 • مدت نمایش؟ نامحدود
 • اعتبار؟ 200 دلار 720 درهم

 • توجه
  حداکثر مهلت فعالسازی تبلیغ و ارسال فایل پس از پرداخت ، 3 روز می باشد. در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سرویس ، تفاوت قیمت سرویس از کاربر دریافت می گردد. این مورد در موارد درخواست توقف تبلیغ بیش از یک هفته نیز صادق می باشد.
 • توجه
  در صورت نوسان قیمت دلار ، ما به التفاوت سرویس با توجه به قیمت روز دلار محاسبه خواهد شد.
 • توجه
  جهت تهیه اکانت اختصاصی تبلیغات در گوگل (Google Adwords) به صفحه اکانت اختصاصی Google Adwords مراجعه نمایید.
 • توجه
  تبلیغات در گوگل با دامنه ir. امکان پذیر نمی باشد؛ جهت ارائه تبلیغات دامنه خود را روی دامنه دیگری مثل com. پارک نمایید (ریدایرکت مورد قبول گوگل نمی باشد).
 • توجه
  حداقل هزینه قابل قبول برای هر کلیک در گوگل 1 سنت می باشد اما معمولا گوگل بر اساس نوع کلمه کلیدی و شرایط سایت و میزان رقابت هزینه های بالاتری برای کلیک درخواست می نماید که این میزان بعدا توسط گوگل به کاربر اعلام خواهد شد و در آن حالت از حداکثر میزان ورود کاسته می شود..

 • تبلیغ در گوگل پلن 6

  500 دلاری 1800 درهم

 • متوسط تعداد ورود کاربر؟ 50000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر؟ 10000
 • حداکثر کلید واژه؟ نامحدود
 • هزینه کلیک؟ حداقل 1 سنت
 • کنترل پنل اختصاصی؟ پشتیبانی می شود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل؟ بله
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ؟ بله
 • دریافت گزارش لحظه ای؟ پشتیبانی می شود
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل؟ پشتیبانی می شود
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه؟ بله
 • مشاوره SEO رایگان؟ بله
 • استفاده از اکانت های دارای History ؟ بله
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...؟ بله
 • تبلیغات موبایل؟ بله
 • نمایش؟ رایگان
 • گوگل فارسی؟ رایگان
 • مدت نمایش؟ نامحدود
 • اعتبار؟ 500 دلار 1800 درهم

 • توجه
  حداکثر مهلت فعالسازی تبلیغ و ارسال فایل پس از پرداخت ، 3 روز می باشد. در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سرویس ، تفاوت قیمت سرویس از کاربر دریافت می گردد. این مورد در موارد درخواست توقف تبلیغ بیش از یک هفته نیز صادق می باشد.
 • توجه
  در صورت نوسان قیمت دلار ، ما به التفاوت سرویس با توجه به قیمت روز دلار محاسبه خواهد شد.
 • توجه
  جهت تهیه اکانت اختصاصی تبلیغات در گوگل (Google Adwords) به صفحه اکانت اختصاصی Google Adwords مراجعه نمایید.
 • توجه
  تبلیغات در گوگل با دامنه ir. امکان پذیر نمی باشد؛ جهت ارائه تبلیغات دامنه خود را روی دامنه دیگری مثل com. پارک نمایید (ریدایرکت مورد قبول گوگل نمی باشد).
 • توجه
  حداقل هزینه قابل قبول برای هر کلیک در گوگل 1 سنت می باشد اما معمولا گوگل بر اساس نوع کلمه کلیدی و شرایط سایت و میزان رقابت هزینه های بالاتری برای کلیک درخواست می نماید که این میزان بعدا توسط گوگل به کاربر اعلام خواهد شد و در آن حالت از حداکثر میزان ورود کاسته می شود..

 • تبلیغ در گوگل پلن 7

  1000 دلاری 3600 درهم

 • متوسط تعداد ورود کاربر؟ 100000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر؟ 20000
 • حداکثر کلید واژه؟ نامحدود
 • هزینه کلیک؟ حداقل 1 سنت
 • کنترل پنل اختصاصی؟ پشتیبانی می شود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل؟ بله
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ؟ بله
 • دریافت گزارش لحظه ای؟ پشتیبانی می شود
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل؟ پشتیبانی می شود
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه؟ بله
 • مشاوره SEO رایگان؟ بله
 • استفاده از اکانت های دارای History ؟ بله
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...؟ بله
 • تبلیغات موبایل؟ بله
 • نمایش؟ رایگان
 • گوگل فارسی؟ رایگان
 • مدت نمایش؟ نامحدود
 • اعتبار؟ 1000 دلار 3600 درهم

 • توجه
  حداکثر مهلت فعالسازی تبلیغ و ارسال فایل پس از پرداخت ، 3 روز می باشد. در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سرویس ، تفاوت قیمت سرویس از کاربر دریافت می گردد. این مورد در موارد درخواست توقف تبلیغ بیش از یک هفته نیز صادق می باشد.
 • توجه
  در صورت نوسان قیمت دلار ، ما به التفاوت سرویس با توجه به قیمت روز دلار محاسبه خواهد شد.
 • توجه
  جهت تهیه اکانت اختصاصی تبلیغات در گوگل (Google Adwords) به صفحه اکانت اختصاصی Google Adwords مراجعه نمایید.
 • توجه
  تبلیغات در گوگل با دامنه ir. امکان پذیر نمی باشد؛ جهت ارائه تبلیغات دامنه خود را روی دامنه دیگری مثل com. پارک نمایید (ریدایرکت مورد قبول گوگل نمی باشد).
 • توجه
  حداقل هزینه قابل قبول برای هر کلیک در گوگل 1 سنت می باشد اما معمولا گوگل بر اساس نوع کلمه کلیدی و شرایط سایت و میزان رقابت هزینه های بالاتری برای کلیک درخواست می نماید که این میزان بعدا توسط گوگل به کاربر اعلام خواهد شد و در آن حالت از حداکثر میزان ورود کاسته می شود..

 • تبلیغ در گوگل پلن 8

  2000 دلاری 7200 درهم

 • متوسط تعداد ورود کاربر؟ 200000
 • حداکثر تعداد ورود کاربر؟ 40000
 • حداکثر کلید واژه؟ نامحدود
 • هزینه کلیک؟ حداقل 1 سنت
 • کنترل پنل اختصاصی؟ پشتیبانی می شود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل؟ بله
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ؟ بله
 • دریافت گزارش لحظه ای؟ پشتیبانی می شود
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل؟ پشتیبانی می شود
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه؟ بله
 • مشاوره SEO رایگان؟ بله
 • استفاده از اکانت های دارای History ؟ بله
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...؟ بله
 • تبلیغات موبایل؟ بله
 • نمایش؟ رایگان
 • گوگل فارسی؟ رایگان
 • مدت نمایش؟ نامحدود
 • اعتبار؟ 2000 دلار 7200 درهم

 • توجه
  حداکثر مهلت فعالسازی تبلیغ و ارسال فایل پس از پرداخت ، 3 روز می باشد. در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سرویس ، تفاوت قیمت سرویس از کاربر دریافت می گردد. این مورد در موارد درخواست توقف تبلیغ بیش از یک هفته نیز صادق می باشد.
 • توجه
  در صورت نوسان قیمت دلار ، ما به التفاوت سرویس با توجه به قیمت روز دلار محاسبه خواهد شد.
 • توجه
  جهت تهیه اکانت اختصاصی تبلیغات در گوگل (Google Adwords) به صفحه اکانت اختصاصی Google Adwords مراجعه نمایید.
 • توجه
  تبلیغات در گوگل با دامنه ir. امکان پذیر نمی باشد؛ جهت ارائه تبلیغات دامنه خود را روی دامنه دیگری مثل com. پارک نمایید (ریدایرکت مورد قبول گوگل نمی باشد).
 • توجه
  حداقل هزینه قابل قبول برای هر کلیک در گوگل 1 سنت می باشد اما معمولا گوگل بر اساس نوع کلمه کلیدی و شرایط سایت و میزان رقابت هزینه های بالاتری برای کلیک درخواست می نماید که این میزان بعدا توسط گوگل به کاربر اعلام خواهد شد و در آن حالت از حداکثر میزان ورود کاسته می شود..