نمایندگی پنل پیامک سطح 1

 • ایجاد نامحدود کاربر

 • دارای تمام امکانات کاربردی

 • خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر ایجاد شده

 • خط عمومی رند از همه اپراتورها

 • خط خدماتی عمومی

 • ارسال سیمکارتی

 • ورود کاربران از دامنه یا ساب دامنه اختصاصی نماینده

 • برند آرم و لوگوی اختصاصی

 • پکیج بندی مختلف پنلها

 • قیمت گذاری دلخواه روی پکیج ها

 • تعرفه پیامک دلخواه روی پکیج ها

 • قیمت گذاری روی خطوط اختصاصی

 • ثبت نام آنلاین کاربران

 • ست کردن درگاه بانک ملت

 • ست کردن درگاه بانک عمومی

 • واریز آنی هزینه پنل و سود پیامک

 • مدیریت تراکنش های کاربران

 • مدیریت تعرفه های ارسال کاربران

 • پشتیبانی تیکتی کاربران

 • پشتیبانی از سوی دومین هاست

 • ایجاد نامحدود نمایندگی

 • تعرفه اپراتور 50001 و 50009 همراه اول 12/3
  تعرفه اپراتور 50001 و 50009 ایرانسل 16/7
  تعرفه اپراتور 50002 و 50005 همراه اول 13
  تعرفه اپراتور 50002 و 50005 ایرانسل 17/6
  تعرفه اپراتور 50004 13
  تعرفه اپراتور 1000 15/6
  تعرفه پیامک اپراتور 2000 15/6
  تعرفه پیامک اپراتور 3000 15/6
  تعرفه هر پیامک از اپراتور 021و026 14/3
  تعرفه هر پیامک اپراتور ارسال ویژه 48
  تعرفه هر پیامک از دکل bts 15/6
  تعرفه هر ثانیه پیام صوتی 1/9
  هزینه تمدید سالانه رایگان
  انواع ماژول های آماده برای وردپرس ، اپن کارت ، پرستا شاپ ،جوملا ، افزونه Digits ، ووکامرس ، whmcs و ...

  نمایندگی پنل پیامک سطح 2

 • ایجاد نامحدود کاربر

 • دارای تمام امکانات کاربردی

 • خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر ایجاد شده

 • خط عمومی رند از همه اپراتورها

 • خط خدماتی عمومی

 • ارسال سیمکارتی

 • ورود کاربران از دامنه یا ساب دامنه اختصاصی نماینده

 • برند آرم و لوگوی اختصاصی

 • پکیج بندی مختلف پنلها

 • قیمت گذاری دلخواه روی پکیج ها

 • تعرفه پیامک دلخواه روی پکیج ها

 • قیمت گذاری روی خطوط اختصاصی

 • ثبت نام آنلاین کاربران

 • ست کردن درگاه بانک ملت

 • ست کردن درگاه بانک عمومی

 • واریز آنی هزینه پنل و سود پیامک

 • مدیریت تراکنش های کاربران

 • مدیریت تعرفه های ارسال کاربران

 • پشتیبانی تیکتی کاربران

 • پشتیبانی از سوی دومین هاست

 • ایجاد نامحدود نمایندگی

 • تعرفه اپراتور 50001 و 50009 همراه اول 11/2
  تعرفه اپراتور 50001 و 50009 ایرانسل 15/2
  تعرفه اپراتور 50002 و 50005 همراه اول 11/8
  تعرفه اپراتور 50002 و 50005 ایرانسل 16
  تعرفه اپراتور 50004 11/8
  تعرفه اپراتور 1000 14/1
  تعرفه پیامک اپراتور 2000 14/1
  تعرفه پیامک اپراتور 3000 14/1
  تعرفه هر پیامک از اپراتور 021و026 12/9
  تعرفه هر پیامک اپراتور ارسال ویژه 43/6
  تعرفه هر پیامک از دکل bts 15/1
  تعرفه هر ثانیه پیام صوتی 1/7
  هزینه تمدید سالانه رایگان
  نواع ماژول های آماده برای وردپرس ، اپن کارت ، پرستا شاپ ،جوملا ، افزونه Digits ، ووکامرس ، whmcs و ...

  نمایندگی پنل پیامک سطح 3

 • ایجاد نامحدود کاربر

 • دارای تمام امکانات کاربردی

 • خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر ایجاد شده

 • خط عمومی رند از همه اپراتورها

 • خط خدماتی عمومی

 • ارسال سیمکارتی

 • ورود کاربران از دامنه یا ساب دامنه اختصاصی نماینده

 • برند آرم و لوگوی اختصاصی

 • پکیج بندی مختلف پنلها

 • قیمت گذاری دلخواه روی پکیج ها

 • تعرفه پیامک دلخواه روی پکیج ها

 • قیمت گذاری روی خطوط اختصاصی

 • ثبت نام آنلاین کاربران

 • ست کردن درگاه بانک ملت

 • ست کردن درگاه بانک عمومی

 • واریز آنی هزینه پنل و سود پیامک

 • مدیریت تراکنش های کاربران

 • مدیریت تعرفه های ارسال کاربران

 • پشتیبانی تیکتی کاربران

 • پشتیبانی از سوی دومین هاست

 • ایجاد نامحدود نمایندگی با شرایط

 • تعرفه اپراتور 50001 و 50009 همراه اول 10
  تعرفه اپراتور 50001 و 50009 ایرانسل 13/6
  تعرفه اپراتور 50002 و 50005 همراه اول 10/6
  تعرفه اپراتور 50002 و 50005 ایرانسل 14
  تعرفه اپراتور 50004 10/6
  تعرفه اپراتور 1000 12/7
  تعرفه پیامک اپراتور 2000 12/7
  تعرفه پیامک اپراتور 3000 12/7
  تعرفه هر پیامک از اپراتور 021و026 11/6
  تعرفه هر پیامک اپراتور ارسال ویژه 39/2
  تعرفه هر پیامک از دکل bts 12/7
  تعرفه هر ثانیه پیام صوتی 1/6
  هزینه تمدید سالانه رایگان
  نواع ماژول های آماده برای وردپرس ، اپن کارت ، پرستا شاپ ،جوملا ، افزونه Digits ، ووکامرس ، whmcs و ...