مشاهده مقالات برچسب زده شده 'nameserver'

 نیم سرور دامنه (Name Server) چیست؟ آیا امکان تغییر توسط خودم وجود دارد؟

نیم سرور، ارتباط دهنده دامنه و فضای میزبانی وب است. هر دامنه نیاز به حداقل 2 نیم سرور همانند...