اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 دپارتمان پشتبانی

مشکلات مربوط به هاست و دامنه

 دپارتمان فروش

مشکلات مربوط به مالی و خرید سرویس ها

 دپارتمان نمایندگان

مشکلات نمایندگان فروش

 دپارتمان طراحی سایت

سوالات و مشکلات خود پیرامون طراحی سایت در این دپارتمان مطرح و پیگیری نمایید